Územní plánovaní

Vzdělávací modul Územní plánování je určen všem pracovníkům, jejichž náplní je oblast územního plánování. Modul mohou využít zaměstnanci státní správy, projektanti, manažeři stavebních firem, autorizované osoby ve výstavbě a také odborná veřejnost.

Vzdělávací modul je zaměřen především na řešení problémů spojených s legislativou, typy a využívání podkladových materiálů, územně plánovací podklady, typy dokumentací, ochrana volné krajiny, uplatňování územního plánu v praxi. Hlavním z řešených témat modulu jsou: urbanismus jako teoretická základna územního plánování; problematika pořizování ÚPD; náročnost zpracovatele ÚPD; postavení veřejné správy.

 Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

1. Mapové podklady, urbanismus jako teoretická základna územního plánování

- úvod
- mapové podklady a GIS
- urbanismus jako teoretická základna územního plánování

2. Softwarová podpora územního plánování, legislativní rámec

- softwarová podpora územního plánování
- legislativní rámec územního plánování

3. Územní plánování jako nástroj veřejné správy, pořizování, typy územně plánovacích podkladů

- územní plánování jako nástroj veřejné správy
- územně analytické podklady

4. ZÚR, PÚR, udržitelný rozvoj území, ochrana přírodních a kulturních hodnot

- tvorba územních studií a regulačních plánů
- udržitelný rozvoj území a problematika ochrany ŽP


5. Tvorba územních plánů, územních studií a regulačních plánů

- aplikace územně plánovací dokumentace-územní řízení
- aplikace územně plánovací dokumentace-územní řízení

6. Aplikace územně plánovací činnosti v praxi-územní řízení, rekapitulace problematiky

- tvorba územních plánů

Hlavní témata modulu:

Zahájení vzdělávacího modulu; Mapové podklady; Urbanismus jako teoretická základna územního plánování; Softwarová podpora územního plánování, legislativní rámec; Územní plánování jako nástroj veřejné správy, pořizování, typy územně plánovacích podkladů; ZÚR, PÚR, udržitelný rozvoj území, ochrana přírodních a kulturních hodnot;  Tvorba územních plánů, územních studií a regulačních plánů; Aplikace územně plánovací činnosti v praxi-územní řízení, rekapitulace problematiky;

Odborný metodik:

Ing. Arch. Petr Gajdušek

Ing.arch.Dagmar Saktorová

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

doc. Ing. František Kuda, CSc. - Katedra městského inženýrství

Ing. arch Hana Paclová, Ph.D. - Katedra městského inženýrství

Ing. arch. Jaroslav Sedlecký - Katedra městského inženýrství

Cílová skupina:

Autorizované osoby v oblasti stavebnictví, architekti, projektanti, investoři a veřejná správa.

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie