Stavební mechanika

Vzdělávací modul "Stavební mechanika" je určen především všem projektantům, stavbyvedoucím, autorizovaným osobám ve výstavbě, statikům projektantům v oboru pozemní stavby. Dále je určen zájemcům o autorizaci a také odborné veřejnosti.

Tematická oblast vzdělávacího modulu Stavební mechanika obsahuje informace z oboru stavební mechaniky se zaměřením na staticky určité a neurčité lomené nosníky a nosníkové soustavy a podstatu silové a deformační metody.  Zvláštní pozornost je věnována matematickému modelování nosných stavebních konstrukcí s ohledem na používané programové vybavení pro statické výpočty. Součástí vzdělávacího semináře jsou i informace z oblasti navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí podle mezních stavů, statická analýza stávajících nosných konstrukcí i posouzení korektnosti výpočetního modelu vůči reálné konstrukci.

 Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

  1. Základy stavební mechaniky
  2. Základy analýzy napjatosti a přetvoření konstrukcí
  3. Modelování nosných stavebních konstrukcí
  4. Výpočetní programy pro statické výpočty
  5. Stavební mechanika pro projektanty
  6. Stavební mechanika pro stavbyvedoucí

Hlavní témata modulu:

Základy stavební mechaniky; Základy analýzy napjatosti a přetvoření konstrukcí; Modelování nosných stavebních konstrukcí; Výpočetní programy pro statické výpočty; Stavební mechanika pro projektanty;

Odborný metodik:

Ing. Martina Papeschová - Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. - Katedra stavební mechaniky

doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. - Katedra stavební mechaniky

Ing. Petr Konečný, Ph.D. - Katedra stavební mechaniky

Ing. Ivan Kološ, Ph.D. - Katedra stavební mechaniky

Cílová skupina:

 Autorizované osoby v oboru pozemní stavby, statici, projektanti a ostatní autorizované osoby.

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie