Příprava a realizace staveb

Vzdělávací modul "Příprava a realizace staveb" je určen všem pracovníkům v oblasti výrobního, technického a ekonomického managementu stavebních organizací, dále vedoucím pracovníkům stavebních firem, autorizovaným osobám ve výstavbě a také odborné veřejnosti.

Koncepce zpracování vzdělávacího modulu Příprava a realizace staveb umožní, oproti dosavadním vzdělávacím postupům a produktům, poukázat na v praxi obvyklé propojení jednotlivých tematických oblastí do logických celků (např. diagnostika a ekonomika, pozemní stavitelství a právo atd.) Vzdělávaní tohoto rozsahu je ojedinělé a tento problém řeší až zaměstnavatelé po nástupu zaměstnance formou zaškolovacích stáží, systémem patronů apod. Metodika modulů umožní zvolit optimální program vzdělávaní inženýrů formou ideálního vzdělávacího "mixu" modulů, či podmodulů a tím efektivně využít času i prostředků na konkrétní vzdělávání daného odborníka.

 Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

1. Programové vybavení procesu přípravy staveb

- programy pro rozpočtování, propojení s fakturací, s harmonogramy
- programy pro tvorbu harmonogramů, evidence smluvních vztahů

2. Legislativní procesy ve stavební praxi

3. Účastníci realizačního procesu na stavbě a jejich povinnosti

- stavbyvedoucí, povinnosti, doklady, pravomoci
- koordinátor bezpečnosti, TDS, AD 
- orgány státní správy, HZS, stavební policie, IBP

4. Kontrolní a zkušební procesy před zahájením realizace stavby a v
době realizace stavby

5. Proces přejímání a předávání stavby (díla), reklamace, záruční
doba, životnost staveb

6. Ekonomika stavby, proces průběžného ekonomického sledování stavby

- propojení harmonogramu stavby a ekonomiky
- propojení rozpočtu a fakturace

Hlavní témata modulu:

Programové vybavení procesu přípravy staveb; Legislativní procesy ve stavební praxi; Účastníci realizačního procesu na stavbě; Kontrolní a zkušební procesy na stavbě v době realizace; Proces přejímání a předávání stavby (díla), reklamace, záruční doba, životnost staveb - facility managament; Ekonomika stavby, proces průběžného ekonomického sledování stavby;

Odborný metodik:

Ing. Vladislav Varmuža

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

Ing. Marcela Halířová, Ph.D. - Katedra pozemního stavitelství

Ing. Marek Jašek, Ph.D. - Katedra pozemního stavitelství

Ing. Pavel Vlček - Katedra pozemního stavitelství

Ing. Zdeněk Peřina - Katedra pozemního stavitelství

Cílová skupina:

Autorizované osoby v oboru pozemní stavby, projektanti a ostatní autorizované osoby.

 

Příprava a realizace stavebPříprava a realizace stavebPříprava a realizace staveb

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie