Geotechnika

Vzdělávací modul "Geotechnika" je určen všem pracovníkům v oboru geotechniky a zakládání staveb. Cílovou skupinou jsou autorizované osoby v této oblasti a zhotovitelé převážně podzemních staveb, zájemci o autorizaci v oboru geotechnika a odborná veřejnost.

Vzdělávací modul "Geotechnika" bude směřovat do tří základních geotechnických disciplín: mechanika zemin; zakládání staveb; geotechnické - podzemní stavby, které tvořící základ podzemní infrastruktury měst. V uvedených geotechnických disciplinách bude na úvod provedena krátká rekapitulace jejich základů a dále lekce budou pokračovat a rozvíjet současná témata, která jsou nejčetnější ve stavební praxi.

 Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

  1. Mechanika zemin a hornin
  2. Zakládání staveb 
  3. Metody úpravy a zlepšování vlastností zemin a hornin
  4. Zakládání ve složitých geotechnických podmínkách 
  5. Podzemní stavby, především ve vztahu k městské zástavbě
  6. Kontrolní zkoušky a monitoring

Hlavní témata modulu:

Mechanika zemin a hornin; Zakládání staveb; Metody úpravy a zlepšování vlastností zemin a hornin; Zakládání ve složitých geotechnických podmínkách; Podzemní stavby, především ve vztahu k městské zástavbě; Kontrolní zkoušky a monitoring;

Odborný metodik:

RNDr. František Kresta, Ph.D. - ARCADIS Geotechnika

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

doc. Dr.Ing. Hynek Lahuta - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Ing. Lukáš Ďuriš - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Cílová skupina

Autorizované osoby v oboru geotechniky a zakládání staveb, zhotovitelé.

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie