Diagnostika staveb

Vzdělávací modul "Diagnostika staveb" je určen nejen pracovníkům působícím v oblasti pozemních staveb a to se zaměřením na diagnostika a zkoušení staveb. Dále je tento vzdělávací modul určen projektantům a další autorizované osobám v oboru.

Vzdělávací modul je připraven tak, aby korespondoval s největšími problémy v neznalostech stavebních inženýrů v oblasti zkoušení a diagnostiky staveb. Diagnostiku staveb také musíme chápat v přímé návaznosti na kontrole kvality prováděnou na stavbách, která je velmi úzce spojená s technologií stavebních hmot a dílců. Odborná témata: stavebně technický průzkum, metody zkoušení, vyhodnocování a interpretace výsledků, legislativa a rezortní předpisy, technologie stavebních hmot a dílců, sanace betonových konstrukcí a diagnostika betonových konstrukcí.

Vzdělávací modul se skládá z těchto částí:

1. Diagnostika staveb

- druhy stavebně technických průzkumů
- provádění stavebně technického průzkumu

2. Metody zkoušení

- základní rozdělení
- nové způsoby zkoušení
- ukázky

3. Zkoušení a vyhodnocování

- statistické vyhodnocování
- legislativní a normové požadavky 
- interpretace výsledků
- kontrola shody
- ovlivnění výsledků
- ukázky

4. Technologie

- vlastnosti stavebních hmot
- ovlivnění vlastností, zkoušky in situ
- důsledky vad
- ukázky

5. Řízení a kontrola kvality

- uvádění výrobků na trh
- přehled platných norem
- rezortní předpisy, odebírání a zkoušení vzorků
- ukázky

6. Sanace betonových konstrukcí

- stavebně technický průzkum
- návrh sanace, provádění
- materiály
- ukázky

Hlavní témata modulu:

Diagnostika staveb (druhy stavebně technických průzkumů, provádění stavebně technického průzkumu); Metody zkoušení (základní rozdělení, nové způsoby zkoušení, ukázky); Zkoušení a vyhodnocování (statistické vyhodnocování, legislativní a normové požadavky, interpretace výsledků, kontrola shody, ovlivnění výsledků, ukázky); Technologie (vlastnosti stavebních hmot, ovlivnění vlastností, zkoušky in situ, důsledky vad, ukázky);  Řízení a kontrola kvality (uvádění výrobků na trh, přehled platných norem, rezortní předpisy, odebírání a zkoušení vzorků, ukázky); Sanace betonových konstrukcí (stavebně technický průzkum, návrh sanace, provádění, materiály, ukázky);

Odborný metodik:

Ing. Martin Luňáček 

Lektoři za VŠB-TU Ostrava:

Ing. Libor Žídek - Laboratoř stavebních hmot

Ing. David Bujdoš - Laboratoř stavebních hmot

Ing. Jan Hurta - Laboratoř stavebních hmot

Cílová skupina :

Pracovníci působí v oblasti pozemní stavby, diagnostika a zkoušení staveb, projektanti a další autorizované osoby.

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie