Vzdělávací moduly

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem šest vzdělávacích modulů, které jsou rozděleny dle svého odborného zaměření.

Dopravní stavitelství

Vzdělávací modul "Dopravní stavitelství" je určen všem pracovníkům v oblasti dopravního stavitelství, dopravního inženýrství, bezpečnosti provozu atp. Modul mohou využít autorizované osoby v oboru dopravní stavby i další zájemci z řad odborné veřejnosti.

Více

Geotechnika

Vzdělávací modul "Geotechnika" je určen všem pracovníkům v oboru geotechniky a zakládání staveb. Cílovou skupinou jsou autorizované osoby v této oblasti a zhotovitelé převážně podzemních staveb, zájemci o autorizaci v oboru geotechnika a odborná veřejnost.

Více

 
 

Příprava a realizace staveb

Vzdělávací modul "Příprava a realizace staveb" je určen všem pracovníkům v oblasti výrobního, technického a ekonomického managementu stavebních organizací, dále vedoucím pracovníkům stavebních firem, autorizovaným osobám ve výstavbě.

Více

Stavební mechanika

Vzdělávací modul "Stavební mechanika" je určen především všem projektantům, stavbyvedoucím, autorizovaným osobám ve výstavbě, statikům projektantům v oboru pozemní stavby. Dále je určen zájemcům o autorizaci a také odborné veřejnosti.

Více

 
 

Územní plánovaní

Vzdělávací modul "Územní plánování" je určen všem pracovníkům, jejichž náplní je oblast územního plánování. Modul mohou využít zaměstnanci státní správy, projektanti, manažeři stavebních firem, autorizované osoby ve výstavbě a také odborná veřejnost.

Více

Diagnostika staveb

Vzdělávací modul "Diagnostika staveb" je určen nejen pracovníkům působícím v oblasti pozemních staveb a to se zaměřením na diagnostika a zkoušení staveb. Dále je tento vzdělávací modul určen projektantům a další autorizované osobám v oboru.

Více

 
 

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie