Prohlášení o přístupnosti

Struktura stránek www.stavebniinzenyri.cz je navržena a napsána podle známých metodik Blind Friendly Web,WCAG1.0. a splňuje pravidla pro tvorbu přístupného webu.

Prohlížeče

V následujících internetových prohlížečích byla webová stránka odzkoušena. Všechny prvky stránky se zobrazovaly bez zásadních potiží.

  • Firefox
  • Google chrome
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Safari

Písmo

Obsah v textové podobě můžete libovolně zmenšovat nebo zvětšovat pomocí internetových prohlížečů.

Norma dokumentu

Struktura stránek a obsahu je psaná v normomavém předpisu XHTML 1.0 Strict. Všechny grafické doplňky jsou prezentovány pomocí kaskádových stylů (CSS).

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie