O projektu

Název projektu: Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2, podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0060

Typ projektu: vzdělávací 

Termín realizace: 01/2011 - 07/2013

 

Popis projektu:  

Projekt je zaměřen na lektory dalšího vzdělávání, kteří se pod vedením metodiků  z řad odborníků České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vzdělají v aktuálních tématech stavebnictví a dále budou tyto informace předávat další cílové skupině -  účastníkům dalšího vzdělávání (stavební inženýři).  Z těchto důvodů má vzniknout metodicky i obsahově zcela nový vzdělávací program, v rámci kterého budou  vytvořeny metodiky a učební materiály s ohledem na inovační tendence ve stavebním průmyslu. Cílem je tedy prohloubení kvalifikace lektorů a následně i stavebních inženýrů, jako účastníků dalšího vzdělávání.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření a následné ověření vzdělávacího programu pro Stavební inženýry v Moravskoslezském kraji směřujícího k jejich konkurenceschopnosti. Cílovou skupinou projektu jsou lektoři a účastníci dalšího vzdělávání - stavební inženýři. Účelem projektu je odborné proškolení lektorů a vytvoření metodických a studijních materiálů pro co nejefektivnější proces vzdělávání účastníků dalšího vzdělávání. V rámci vzdělávacího programu bude vytvořeno šest modulů (Stavební mechanika, Územní plánování, Příprava a realizace staveb, Geotechnika, Dopravní stavitelství, Diagnostika staveb).V každém modulu bude působit jeden metodický pracovník (ČKAIT), který odborně proškolí lektory daného modulu. Na základě proškolení vznikne metodika výuky a následně studijní materiály pro každý modul. Předpokládáme proškolení celkem 18 lektorů (3 lektoři/1 modul), kteří budou detailně seznámení s novými trendy ve stavebnictví a budou tak moci uplatnit tyto znalosti metodiky a učební opory při výuce cílové skupiny stavebních inženýrů. Celkovým výstupem projektu bude vytvoření komplexního vzdělávacího programu pro stavební inženýry.  Výstupem projektu budou metodické a studijní materiály, internetový portál a vzdělávací DVD.

 

 

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie