Termín konání: 9.4.2014,  9:00 - 15:00 (6 hodin) 

Místo konání: VŠB-TUO, Fakulta stavební, Odborné školící a inovační středisko, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 33 

Přednášející: Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - katedra Prostředí staveb a TZB

Odborný garant: Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Cílová skupina: workshop je určen pro  projektanty pozemních staveb, architekty 

Cena: 1500 Kč, částku je nutné zaplatit na učet: 127089559/0300, variabilní symbol: 2001401 do 2.4.2014

Anotace: Cílem workshopu je prohloubení znalostí účastníků z oblasti navrhování a posuzování denního osvětlení a proslunění vnitřních prostorů budov a posuzování návrhu stavebních objektů na zastínění vnitřních prostorů okolních budov. Workshop bude rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou.

1) Teoretická část bude věnována přehledu legislativních požadavků z dané oblasti, teoretickým výpočtům a posouzením základních světelně-technických veličin pomocí jednoduchých analytických a grafických metod.

2) Praktická část workshopu bude věnována posouzení denního osvětlení a proslunění budov pomocí jednoduchých grafických metod (Daniljukovy sítě, metoda BRS, diagram zastínění) a pomocí počítačových simulačních programů - program WDLS pro výpočet denního osvětlení a program SunLis pro výpočet proslunění budov. Každý účastník si na konkrétním příkladu vyzkouší vymodelovat a posoudit zadaný objekt a zpracovat světelně technický posudek.

Program:

  • Úvod do problematiky, legislativní požadavky.
  • Teoretický výpočet denního osvětlení a proslunění budov.
  • Praktické cvičení výpočtu pomocí grafických metod a počítačových simulačních programů.
  • Zpracování světelně technického posudku.

Doprovodné výukové materiály: Účastníci kurzu získají  prezentaci přednášek v PDF formátu a potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře.

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8 osob. 

Přihlásit se na seminář

 

Aktuality

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství:
Termín konání: pátek 20. listopadu 2015
Místo konání: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba
od 9:00 místnost H108, od 10:45 místnost A204

Na první pololetí roku 2014 jsme pro Vás připravili nový běh vzdělácího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Jedná se o semináře na aktuální odborná témata. Seznam seminářů naleznete v sekci Pořádané akce

 

Galerie